Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DIVINE FOOD

Niniejszy regulamin dotyczy usług oferowanych przez Apple Tree Sylwia Ciechomska z siedzibą w Józefowie 05-420 przy ul. Różanej 5, NIP: 532-191-08-43, REGON: (działającą pod marką DIVINE FOOD) za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.divinefood.pl. W zakres tych usług wchodzi: catering dietetyczny zgodnie z § 2 regulaminu, catering okolicznościowy zgodnie z § 3 regulaminu, catering dla firm zgodnie z § 4 regulaminu.

 

§ 1 - Definicje

ATSC - Apple Tree Sylwia Ciechomska.

Klient – osoba lub firma korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usług ATSC.

Dane osobowe – dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia - imię, nazwisko, adres (ulica, nr domu / mieszkania, miejscowość), pod który ma zostać dostarczone zamówienie, adres mailowy, nr telefonu.

Zamówienie – abonament na catering dietetyczny wybrany przez Klienta lub inne zamówienie ustalone pomiędzy Klientem a ATSC.

Dieta – wybrany przez Klienta rodzaj usługi (z oferty dostępnej na stronie https://divinefood.pl/oferta/catering-dietetyczny lub https://www.divinefood.pl/zamow lub indywidualnie ustalonej pomiędzy Klientem a ATSC) obejmujący przygotowanie i dostarczanie dziennych racji żywieniowych, składających się z pięciu posiłków dziennie o łącznej wybranej przez Klienta kaloryczności. Dieta dostępna jest w wariantach: redukcyjna, redukcyjna wege, warzywno - owocowa, sport, EKO, EKO wege, przy czym każdy z tych wariantów jest dostępny w różnych opcjach kalorycznych. Możliwe jest także ustalenie indywidualnego zakresu diety pomiędzy Klientem a ATSC.

Abonament – jest to liczba dni, na które Klient zamawia dietę. Abonament obejmuje tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku), przy czym Klient może wystąpić do ATSC z prośbą o przygotowanie diety także w soboty i niedziele (w takim przypadku ATSC zrealizuje prośbę Klienta, jeśli tylko będzie mieć taką możliwość).

Potwierdzenie otrzymania zamówienia – elektroniczne podsumowanie zamówienia Klienta wraz z informacjami dotyczącymi ceny całkowitej, transportu, formy i terminu płatności oraz terminu realizacji zamówienia.

Catering dietetyczny – jedna z usług oferowanych przez ATSC, na zasadach zgodnych z § 2 niniejszego regulaminu.

Catering okolicznościowy - jedna z usług oferowanych przez ATSC, na zasadach zgodnych z § 3 niniejszego regulaminu.

Catering dla firm - jedna z usług oferowanych przez ATSC, na zasadach zgodnych z § 4 niniejszego regulaminu.

Regulamin – regulamin świadczenia usług przez ATSC.

 

§ 2 - Catering dietetyczny:

 1. Klient składa zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu + 48 888 098 880, mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem serwisu internetowego https://divinefood.pl/zamow , wybierając zakres zamówienia (rodzaj diety, wybraną kaloryczność i czas trwania abonamentu) i podając swoje dane osobowe, na których przetwarzanie w celach związanych z realizacja zamówienia i w celach marketingowych wyraża zgodę.
 2. ATSC przyjmuje do realizacji zamówienie złożone telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem serwisu internetowego tylko w przypadku, gdy koszt realizacji zamówienia jest opłacony zgodnie z przesłanym przez ATSC potwierdzeniem otrzymania zamówienia.W niektórych przypadkach ATSC może podjąć decyzję o przystąpieniu do realizacji zamówienia przed otrzymaniem płatności od Klienta, przy czym nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty.
 3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia ATSC przesyła do Klienta w ciągu 24 godzin roboczych, a Klient ma czas na dokonanie płatności w terminie do 3 dni roboczych. Zamówienie Klienta jest realizowane w dniu roboczym następującym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym ATSC.
 4. Prawidłowy sposób dokonania wpłaty przez Klienta jest zgodny z danymi (nr konta, tytuł przelewu, kwota) podanymi przez ATSC w potwierdzeniu otrzymania zamówienia. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych osobowych lub nieprawidłowego, niezgodnego z potwierdzeniem otrzymania zamówienia dokonania wpłaty za złożone zamówienie, ATSC nie odpowiada za realizację zamówienia i ewentualne szkody poniesione przez Klienta.
 5. Wyboru zakresu zamówienia (rodzaj diety, kaloryczność) dokonuje Klient. ATSC nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie nieprawidłowego, nieodpowiedniego dla stanu zdrowia Klienta wyboru. ATSC zobowiązuje się do udzielenia informacji na temat interesującej Klienta diety oraz do ewentualnej, zorganizowanej przez Klienta konsultacji z lekarzem Klienta celem ustalenia odpowiedniej dla Klienta diety.
 6. Wyboru miejsca dostawy dokonuje Klient. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego miejsca dostawy lub w przypadku nieobecności Klienta w podanym miejscu dostawy w ustalonym terminie dostawy ATSC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku odbioru zamówienia przez Klienta. Zamówienie uznaje się w tym przypadku za zrealizowane.
 7. Transport zamówionej diety do Klienta na terenie miejscowości Józefów 05-420, Karczew, Otwock, Celestynów, Wiązowna oraz na terenie wybranych dzielnic Warszawy (Falenica, Wawer, Anin) jest wliczony w cenę abonamentu podanej w formularzu zamówienia na stronie https://divinefood.pl/zamow. W przypadku wyboru dostawy do innej miejscowości lub innej dzielnicy Warszawy niż podane powyżej mogą być naliczone opłaty dodatkowe, które ATSC przedstawi w potwierdzeniu otrzymania zamówienia.
 8. Złożenie przez Klienta zamówienia zgodnie z ust.1 jest zawarciem umowy na odległość pomiędzy ATSC a Klientem, przy czym postanowienia tej umowy pozostają zgodne z niniejszym regulaminem.

 

§ 3 - Catering okolicznościowy:

 1. Klient składa zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu + 48 888 098 880 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., opisując swoje oczekiwania dotyczące cateringu okolicznościowego i podając swoje dane osobowe, na których przetwarzanie w celach związanych z realizacja zamówienia i w celach marketingowych wyraża zgodę. Zamówienie jest omawiane z przedstawicielem ATSC (ustalony zostaje zakres, cena i termin realizacji zamówienia).
 2. ATSC przyjmuje do realizacji ustalone zamówienie tylko w przypadku, gdy koszt realizacji zamówienia jest opłacony zgodnie z przesłanym przez ATSC potwierdzeniem otrzymania zamówienia lub, gdy Klient podpisze Umowę z ATSC. W przypadku podpisania Umowy przez Klienta, wszelkie ustalenia dotyczące warunków współpracy z ATSC zostają określone w niniejszej Umowie, a postanowienia zgodne z ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie mają zastosowania.
 3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia ATSC przesyła do Klienta w ciągu 24 godzin roboczych, a Klient ma czas na dokonanie płatności w terminie do 14 dni roboczych, ale nie później niż 5 dni roboczych przed terminem realizacji zamówienia, przy czym za termin dokonania płatności uznaje się termin zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym ATSC.
 4. Prawidłowy sposób dokonania wpłaty przez Klienta jest zgodny z danymi (nr konta, tytuł przelewu, kwota) podanymi przez ATSC w potwierdzeniu otrzymania zamówienia. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych osobowych lub nieprawidłowego, niezgodnego z potwierdzeniem otrzymania zamówienia dokonania wpłaty za złożone zamówienie, ATSC nie odpowiada za realizację zamówienia i ewentualne szkody poniesione przez Klienta.
 5. Wyboru zakresu zamówienia dokonuje Klient w porozumieniu z przedstawicielem ATSC. ATSC nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie nieprawidłowego, nieodpowiedniego dla stanu zdrowia Klienta wyboru. ATSC zobowiązuje się do udzielenia informacji na temat interesujących Klienta dań.
 6. Wyboru miejsca dostawy dokonuje Klient. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego miejsca dostawy lub w przypadku nieobecności Klienta w podanym miejscu dostawy w ustalonym terminie dostawy ATSC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku odbioru zamówienia przez Klienta. Zamówienie uznaje się w tym przypadku za zrealizowane.
 7. Ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją zamówieia (np. transport, obsługa, wypożyczenie odpowiedniego sprzętu) są ustalane indywidualnie i zależne od oczekiwań Klienta.
 8. Złożenie przez Klienta zamówienia zgodnie z ust.1 jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy ATSC a Klientem, przy czym postanowienia tej umowy pozostają zgodne z niniejszym regulaminem.

 

§ 4 - Catering dla firm:

 1. Klient składa zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu + 48 888 098 880 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., opisując swoje oczekiwania dotyczące cateringu i podając swoje dane osobowe, na których przetwarzanie w celach związanych z realizacja zamówienia i w celach marketingowych wyraża zgodę. Zamówienie jest omawiane z przedstawicielem ATSC (ustalony zostaje zakres, cena i termin realizacji zamówienia).
 2. ATSC przyjmuje do realizacji ustalone zamówienie tylko w przypadku, gdy koszt realizacji zamówienia jest opłacony zgodnie z przesłanym przez ATSC potwierdzeniem otrzymania zamówienia lub, gdy Klient podpisze Umowę z ATSC. W przypadku podpisania Umowy przez Klienta (Umowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy będącej w tym przypadku Klientem), wszelkie ustalenia dotyczące warunków współpracy z ATSC zostają określone w niniejszej Umowie, a postanowienia zgodne z ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie mają zastosowania.
 3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia ATSC przesyła do Klienta w ciągu 24 godzin roboczych, a Klient ma czas na dokonanie płatności w terminie do 14 dni roboczych, ale nie później niż 5 dni roboczych przed terminem realizacji zamówienia, przy czym za termin dokonania płatności uznaje się termin zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym ATSC.
 4. Prawidłowy sposób dokonania wpłaty przez Klienta jest zgodny z danymi (nr konta, tytuł przelewu, kwota) podanymi przez ATSC w potwierdzeniu otrzymania zamówienia. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych osobowych lub nieprawidłowego, niezgodnego z potwierdzeniem otrzymania zamówienia dokonania wpłaty za złożone zamówienie, ATSC nie odpowiada za realizację zamówienia i ewentualne szkody poniesione przez Klienta.
 5. Wyboru zakresu zamówienia dokonuje Klient w porozumieniu z przedstawicielem ATSC. ATSC nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie nieprawidłowego, nieodpowiedniego dla stanu zdrowia Klienta wyboru. ATSC zobowiązuje się do udzielenia informacji na temat interesujących Klienta dań.
 6. Wyboru miejsca dostawy dokonuje Klient. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego miejsca dostawy lub w przypadku nieobecności Klienta w podanym miejscu dostawy w ustalonym terminie dostawy ATSC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku odbioru zamówienia przez Klienta. Zamówienie uznaje się w tym przypadku za zrealizowane.
 7. Ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją zamówieia (np. transport, obsługa, wypożyczenie odpowiedniego sprzętu) są ustalane indywidualnie i zależne od oczekiwań Klienta.
 8. Złożenie przez Klienta zamówienia zgodnie z ust.1 jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy ATSC a Klientem, przy czym postanowienia tej umowy pozostają zgodne z niniejszym regulaminem.

 

§ 5 Postanowienia ogólne

 1. Klient ma prawo do poprawiania / lub usunięcia z bazy ATSC podanych danych osobowych.
 2. ATSC zobowiązuje się do zachowania poufności dotyczącej zakresu złożonego przez Klienta zamówienia, jak i jego danych osobowych.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli uzna, że ATSC nie zrealizowało złożonego przez Klienta zamówienia. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej w terminie do trzech dni od daty realizacji zamówienia.
 4. ATSC zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany regulaminu.
 5. Regulamin świadczenia usług przez ATSC pod marką Divine Food dostępny jest do wglądu Klienta na stronie https://divinefood.pl/regulamin.

O divine food

DIVINE FOOD to propozycja dla osób zainteresowanych swoim zdrowiem i dbaniem o piękną sylwetkę. Dla tych, którzy nie chcą tracić czasu i energii na przygotowanie pysznych zbilansowanych posiłków.

Ostatnie wpisy

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem